Veľké Zálužie

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
2,4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:4 199
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky
E-mail:
ouvelkezaluzie.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
86,3 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-19,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
33,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
312,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
82,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
110,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
39,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-153 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 912 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-13 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Veľké Zálužie

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 755 607 €
+Kapitálové príjmy
489 644 €
+Bežné výdavky
2 464 462 €
+Kapitálové výdavky
1 421 762 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
2 218 297 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
73 094 €
+Dlhodobé záväzky
1 142 958 €
+Krátkodobé záväzky
265 340 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
933 329 €
+Úvery od ŠFRB
1 014 595 €
+Výdavky na splácanie istiny
149 527 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
218 767 €
+Neobežný majetok
7 939 239 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 199
+Výsledok hospodárenia
-52 978 €