Veľký Krtíš

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:12 255
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestovelky-krtis.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
36,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,02 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
14,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
224,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
234,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
278,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-28 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
230 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 434 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
44 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Veľký Krtíš

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
8 553 971 €
+Kapitálové príjmy
807 660 €
+Bežné výdavky
7 623 239 €
+Kapitálové výdavky
2 082 538 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
1 836 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
295 554 €
+Dlhodobé záväzky
1 738 126 €
+Krátkodobé záväzky
664 954 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 821 095 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 821 095 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
228 403 €
+Úrokové splátky
26 607 €
+Finančné účty
1 559 271 €
+Neobežný majetok
20 577 458 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
12 255
+Výsledok hospodárenia
536 244 €