Veľký Lapáš

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 291
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obecnyuradvelkylapas.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
440,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
912,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
980,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
27 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
71 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 673 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
69 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Veľký Lapáš

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
837 768 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
708 717 €
+Kapitálové výdavky
94 170 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
42 653 €
+Dlhodobé záväzky
8 689 €
+Krátkodobé záväzky
62 743 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
91 968 €
+Bankové úvery a výpomoci
91 968 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
24 660 €
+Úrokové splátky
5 283 €
+Finančné účty
572 474 €
+Neobežný majetok
2 979 109 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 291
+Výsledok hospodárenia
89 414 €