Veľký Meder

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:8 703
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
velkymedervelkymeder.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
10,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
399,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
215,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
252,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
23,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
27 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
174 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 993 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
53 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Veľký Meder

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
7 076 684 €
+Kapitálové príjmy
116 134 €
+Bežné výdavky
6 137 570 €
+Kapitálové výdavky
823 863 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
282 736 €
+Dlhodobé záväzky
1 766 608 €
+Krátkodobé záväzky
759 986 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 511 742 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 524 247 €
+Úvery od ŠFRB
1 537 118 €
+Výdavky na splácanie istiny
316 005 €
+Úrokové splátky
45 242 €
+Finančné účty
1 634 316 €
+Neobežný majetok
26 167 357 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
8 703
+Výsledok hospodárenia
464 165 €