Veľký Šariš

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:5 913
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msuvsariskryha.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,3 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,03 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
286,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
143,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
170,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
5,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
76 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
104 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 042 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
21 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Veľký Šariš

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
4 588 705 €
+Kapitálové príjmy
483 480 €
+Bežné výdavky
3 860 636 €
+Kapitálové výdavky
762 323 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
11 171 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1 303 €
+Krátkodobé pohľadávky
107 158 €
+Dlhodobé záväzky
244 212 €
+Krátkodobé záväzky
397 305 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
616 158 €
+Bankové úvery a výpomoci
616 217 €
+Úvery od ŠFRB
246 588 €
+Výdavky na splácanie istiny
143 355 €
+Úrokové splátky
22 061 €
+Finančné účty
571 817 €
+Neobežný majetok
12 118 474 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 913
+Výsledok hospodárenia
123 561 €