Cabaj - Čápor

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,1
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:4 118
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obec-cabaj-caporstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
58,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
11,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
10,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
440,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
362,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
423,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
43,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
23 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
324 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 421 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-49 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Cabaj - Čápor

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 453 433 €
+Kapitálové príjmy
24 173 €
+Bežné výdavky
2 111 149 €
+Kapitálové výdavky
273 012 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
107 612 €
+Dlhodobé záväzky
978 431 €
+Krátkodobé záväzky
177 231 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 333 450 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 333 450 €
+Úvery od ŠFRB
988 262 €
+Výdavky na splácanie istiny
116 824 €
+Úrokové splátky
65 505 €
+Finančné účty
642 188 €
+Neobežný majetok
10 651 890 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 118
+Výsledok hospodárenia
-201 529 €