Vinosady

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,4 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
12,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,8 %
0,8 %
+Intenzita investovania
13,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
285,9 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
59,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
66,8 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
41,2 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-10 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 456 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-59 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
684 715 €
+Kapitálové príjmy
5 239 €
+Bežné výdavky
602 629 €
+Kapitálové výdavky
99 577 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
8 530 €
+Dlhodobé záväzky
294 621 €
+Krátkodobé záväzky
117 794 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
267 576 €
+Výdavky na splácanie istiny
13 102 €
+Úrokové splátky
2 747 €
+Finančné účty
70 119 €
+Neobežný majetok
1 814 917 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 276
+Výsledok hospodárenia
-75 471 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 276
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
starostavinosady.sk