Vinosady

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 276
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
starostavinosady.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,4 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
12,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,8 %
0,8 %
+Intenzita investovania
13,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
285,9 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
59,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
66,8 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
41,2 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-10 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 456 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-59 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Vinosady

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
684 715 €
+Kapitálové príjmy
5 239 €
+Bežné výdavky
602 629 €
+Kapitálové výdavky
99 577 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
8 530 €
+Dlhodobé záväzky
294 621 €
+Krátkodobé záväzky
117 794 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
267 576 €
+Výdavky na splácanie istiny
13 102 €
+Úrokové splátky
2 747 €
+Finančné účty
70 119 €
+Neobežný majetok
1 814 917 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 276
+Výsledok hospodárenia
-75 471 €