Vištuk

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 318
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
vistukvistuk.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
4,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
168,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
109,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
119,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
1 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
71 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 182 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
4 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Vištuk

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
973 203 €
+Kapitálové príjmy
10 555 €
+Bežné výdavky
923 954 €
+Kapitálové výdavky
58 094 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
12 186 €
+Dlhodobé záväzky
54 212 €
+Krátkodobé záväzky
121 273 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
93 901 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
132 305 €
+Neobežný majetok
1 480 310 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 318
+Výsledok hospodárenia
5 072 €