Vítkovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:606
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
2,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
80,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
97,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
254,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-7 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
42 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
553 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
76 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Vítkovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
426 742 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
416 752 €
+Kapitálové výdavky
13 997 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
37 538 €
+Dlhodobé záväzky
2 069 €
+Krátkodobé záväzky
23 927 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
25 477 €
+Bankové úvery a výpomoci
25 477 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
7 140 €
+Úrokové splátky
608 €
+Finančné účty
23 291 €
+Neobežný majetok
339 152 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
606
+Výsledok hospodárenia
45 875 €