Vlachovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,0
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:839
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obecvlachovo.eu

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
39,0 %
35,1 %
+Dlhová služba
5,6 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
6,3 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-47,3 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
61,5 %
14,4 %
+Čistý majetok
281,1 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
181,0 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
241,2 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-164 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
138 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
991 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-10 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Vlachovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
260 348 €
+Kapitálové príjmy
43 333 €
+Bežné výdavky
244 027 €
+Kapitálové výdavky
203 372 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 148 €
+Dlhodobé záväzky
763 €
+Krátkodobé záväzky
6 891 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
119 729 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
15 300 €
+Úrokové splátky
2 105 €
+Finančné účty
12 471 €
+Neobežný majetok
975 317 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
875
+Výsledok hospodárenia
-8 584 €