Vlachovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,0 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,0
Dlhová služba i
3,4
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:839
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obecvlachovo.eu

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
60,8 %
34,9 %
+Dlhová služba
46,0 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
13,6 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-5,5 %
0,2 %
+Intenzita investovania
21,0 %
6,7 %
+Čistý majetok
370,1 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
638,1 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
858,0 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-24 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
183 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 116 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
7 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Vlachovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
278 380 €
+Kapitálové príjmy
94 521 €
+Bežné výdavky
240 503 €
+Kapitálové výdavky
152 965 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 780 €
+Dlhodobé záväzky
809 €
+Krátkodobé záväzky
4 447 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
157 548 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
115 147 €
+Úrokové splátky
4 573 €
+Finančné účty
28 377 €
+Neobežný majetok
1 093 452 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
863
+Výsledok hospodárenia
6 418 €