Vlachovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:839
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obecvlachovo.eu

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
29,5 %
18,8 %
+Dlhová služba
2,2 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
8,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-62,6 %
0,8 %
+Intenzita investovania
74,2 %
10,1 %
+Čistý majetok
291,0 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
12,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
14,0 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-312 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
168 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 663 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
24 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Vlachovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
410 220 €
+Kapitálové príjmy
18 000 €
+Bežné výdavky
373 843 €
+Kapitálové výdavky
322 350 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 694 €
+Dlhodobé záväzky
2 538 €
+Krátkodobé záväzky
210 288 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
144 695 €
+Bankové úvery a výpomoci
144 695 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 780 €
+Úrokové splátky
593 €
+Finančné účty
26 795 €
+Neobežný majetok
1 550 499 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
860
+Výsledok hospodárenia
21 036 €