Vlachovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
2,7
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:839
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obecvlachovo.eu

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
65,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
13,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-9,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
26,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
384,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
804,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
836,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-94 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
319 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 877 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
34 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Vlachovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
425 336 €
+Kapitálové príjmy
419 223 €
+Bežné výdavky
393 485 €
+Kapitálové výdavky
529 630 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 109 €
+Dlhodobé záväzky
1 393 €
+Krátkodobé záväzky
9 736 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
267 548 €
+Bankové úvery a výpomoci
267 548 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
34 680 €
+Úrokové splátky
3 235 €
+Finančné účty
78 330 €
+Neobežný majetok
1 765 777 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
839
+Výsledok hospodárenia
28 617 €