Vlachy

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,4
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:586
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecvlachy.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
27,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-36,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
68,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
430,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
539,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
563,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-230 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 742 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
89 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Vlachy

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
260 840 €
+Kapitálové príjmy
111 499 €
+Bežné výdavky
216 095 €
+Kapitálové výdavky
291 058 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 072 €
+Dlhodobé záväzky
1 142 €
+Krátkodobé záväzky
20 989 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
188 417 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
60 000 €
+Úrokové splátky
544 €
+Finančné účty
113 228 €
+Neobežný majetok
908 543 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
586
+Výsledok hospodárenia
52 087 €