Vojčice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 164
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
vojcice1gbs.eu.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
3,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-7,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
333,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
673,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
762,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
24,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
60 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
22 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 326 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
22 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Vojčice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 255 850 €
+Kapitálové príjmy
159 199 €
+Bežné výdavky
1 215 231 €
+Kapitálové výdavky
69 455 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
33 636 €
+Dlhodobé záväzky
359 499 €
+Krátkodobé záväzky
37 983 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
46 695 €
+Bankové úvery a výpomoci
46 695 €
+Úvery od ŠFRB
363 581 €
+Výdavky na splácanie istiny
52 243 €
+Úrokové splátky
6 584 €
+Finančné účty
255 986 €
+Neobežný majetok
4 821 008 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 164
+Výsledok hospodárenia
47 396 €