Vojka nad Dunajom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:453
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
obecvojkaatlas.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
23,5 %
+Dlhová služba
28,9 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
12,3 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,8 %
2,9 %
+Intenzita investovania
4,9 %
4,9 %
+Čistý majetok
638,2 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
278,3 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
289,8 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
40 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 175 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
1 910 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Vojka nad Dunajom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
246 762 €
+Kapitálové príjmy
68 599 €
+Bežné výdavky
216 371 €
+Kapitálové výdavky
80 621 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 983 €
+Dlhodobé záväzky
44 €
+Krátkodobé záväzky
34 792 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
66 046 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
96 833 €
+Neobežný majetok
1 360 402 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
459
+Výsledok hospodárenia
876 556 €