Vráble

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:8 768
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky
E-mail:
sekretarkavrable.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
16,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,5 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-7,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
18,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
307,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
141,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
158,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
29,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-74 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
167 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 482 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
11 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Vráble

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
7 559 394 €
+Kapitálové príjmy
1 578 123 €
+Bežné výdavky
6 836 016 €
+Kapitálové výdavky
2 947 797 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
34 968 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
140 788 €
+Dlhodobé záväzky
2 188 917 €
+Krátkodobé záväzky
817 484 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 465 348 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 465 348 €
+Úvery od ŠFRB
2 096 148 €
+Výdavky na splácanie istiny
836 446 €
+Úrokové splátky
53 704 €
+Finančné účty
1 155 105 €
+Neobežný majetok
22 161 609 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
8 768
+Výsledok hospodárenia
92 659 €