Vranov nad Topľou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
3,4 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
2,7
Dlhová služba i
4,0
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 762
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
msuvranov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
66,3 %
34,9 %
+Dlhová služba
26,9 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
20,7 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2,2 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,1 %
0,2 %
+Intenzita investovania
19,5 %
6,7 %
+Čistý majetok
465,1 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
16,1 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
29,8 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
39,5 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
9 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
350 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 452 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-48 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Vranov nad Topľou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
16 027 279 €
+Kapitálové príjmy
1 301 845 €
+Bežné výdavky
12 704 634 €
+Kapitálové výdavky
4 425 346 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
271 871 €
+Krátkodobé pohľadávky
429 510 €
+Dlhodobé záväzky
6 028 199 €
+Krátkodobé záväzky
3 136 841 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
6 839 941 €
+Úvery od ŠFRB
4 799 461 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 956 617 €
+Úrokové splátky
320 499 €
+Finančné účty
506 418 €
+Neobežný majetok
64 117 043 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
23 069
+Výsledok hospodárenia
-1 117 834 €