Vranov nad Topľou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
3,7 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,8
Dlhová služba i
3,9
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,2
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,8

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 762
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
msuvranov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
44,6 %
25,0 %
+Dlhová služba
14,4 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
2,4 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
4,2 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2,5 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,9 %
1,4 %
+Intenzita investovania
3,4 %
5,2 %
+Čistý majetok
356,7 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
31,3 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
54,3 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
29,9 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-7 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
308 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 461 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
9 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Vranov nad Topľou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
15 431 600 €
+Kapitálové príjmy
2 562 100 €
+Bežné výdavky
15 064 069 €
+Kapitálové výdavky
3 092 344 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
680 151 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
402 111 €
+Krátkodobé pohľadávky
448 900 €
+Dlhodobé záväzky
5 622 678 €
+Krátkodobé záväzky
1 957 534 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
7 145 301 €
+Bankové úvery a výpomoci
7 145 301 €
+Úvery od ŠFRB
4 796 848 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 964 217 €
+Úrokové splátky
338 312 €
+Finančné účty
613 555 €
+Neobežný majetok
64 522 528 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
23 225
+Výsledok hospodárenia
206 545 €