Vranov nad Topľou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
3,9 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
3,8
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,5
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 762
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
msuvranov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
28,9 %
23,5 %
+Dlhová služba
17,3 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
4,8 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,4 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,5 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,6 %
2,9 %
+Intenzita investovania
-5,0 %
4,9 %
+Čistý majetok
373,0 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
49,4 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
72,8 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
30,0 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
67 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
193 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 495 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-24 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Vranov nad Topľou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
15 887 461 €
+Kapitálové príjmy
2 054 522 €
+Bežné výdavky
15 127 912 €
+Kapitálové výdavky
1 267 458 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
215 231 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
70 218 €
+Krátkodobé pohľadávky
428 481 €
+Dlhodobé záväzky
5 406 188 €
+Krátkodobé záväzky
1 837 294 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 460 846 €
+Bankové úvery a výpomoci
5 954 800 €
+Úvery od ŠFRB
4 624 083 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 394 999 €
+Úrokové splátky
280 916 €
+Finančné účty
908 464 €
+Neobežný majetok
61 889 196 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
23 069
+Výsledok hospodárenia
-554 342 €