Vranov nad Topľou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
3,8 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
4,4
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,1

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 762
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
msuvranov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
29,2 %
21,5 %
+Dlhová služba
7,0 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
2,0 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,5 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,1 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,7 %
0,7 %
+Intenzita investovania
1,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
351,1 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
54,4 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
83,6 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
28,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
5 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
201 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 418 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-1 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Vranov nad Topľou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
16 450 080 €
+Kapitálové príjmy
497 230 €
+Bežné výdavky
16 126 830 €
+Kapitálové výdavky
709 399 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
238 485 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
16 628 €
+Krátkodobé pohľadávky
450 734 €
+Dlhodobé záväzky
5 001 772 €
+Krátkodobé záväzky
1 543 516 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 634 924 €
+Bankové úvery a výpomoci
5 854 962 €
+Úvery od ŠFRB
4 447 422 €
+Výdavky na splácanie istiny
838 614 €
+Úrokové splátky
267 965 €
+Finančné účty
839 322 €
+Neobežný majetok
60 138 539 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
23 069
+Výsledok hospodárenia
-11 938 €