Vranov nad Topľou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,8

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 762
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
msuvranov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
25,0 %
23,6 %
+Dlhová služba
11,5 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
2,4 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,8 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,7 %
1,7 %
+Intenzita investovania
1,7 %
8,6 %
+Čistý majetok
332,3 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
55,2 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
79,6 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
26,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
5 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
177 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 361 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-4 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Vranov nad Topľou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
16 652 381 €
+Kapitálové príjmy
158 194 €
+Bežné výdavky
16 247 128 €
+Kapitálové výdavky
442 020 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
134 067 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
363 315 €
+Dlhodobé záväzky
4 708 905 €
+Krátkodobé záväzky
1 488 523 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 378 491 €
+Bankové úvery a výpomoci
5 598 529 €
+Úvery od ŠFRB
4 282 871 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 647 362 €
+Úrokové splátky
250 534 €
+Finančné účty
821 480 €
+Neobežný majetok
58 649 396 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
23 157
+Výsledok hospodárenia
-86 893 €