Vranov nad Topľou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
2,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 762
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
msuvranov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,2 %
20,2 %
+Dlhová služba
4,3 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,6 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,05 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-6,3 %
7,3 %
+Intenzita investovania
12,1 %
4,1 %
+Čistý majetok
349,4 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
78,3 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
100,4 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
34,1 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-53 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
167 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 525 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
38 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Vranov nad Topľou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
18 892 158 €
+Kapitálové príjmy
751 174 €
+Bežné výdavky
17 832 898 €
+Kapitálové výdavky
3 040 050 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
8 591 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
368 299 €
+Dlhodobé záväzky
5 898 142 €
+Krátkodobé záväzky
1 670 923 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 120 129 €
+Bankové úvery a výpomoci
5 281 129 €
+Úvery od ŠFRB
5 680 802 €
+Výdavky na splácanie istiny
547 135 €
+Úrokové splátky
167 957 €
+Finančné účty
1 308 988 €
+Neobežný majetok
61 205 850 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
23 041
+Výsledok hospodárenia
884 291 €