Vranov nad Topľou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 762
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
msuvranov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,2 %
18,8 %
+Dlhová služba
6,0 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
6,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
3,7 %
10,1 %
+Čistý majetok
304,5 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
80,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
99,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
28,9 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
20 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
216 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 513 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
11 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Vranov nad Topľou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
19 241 693 €
+Kapitálové príjmy
866 040 €
+Bežné výdavky
18 068 545 €
+Kapitálové výdavky
1 572 141 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
335 334 €
+Dlhodobé záväzky
5 536 539 €
+Krátkodobé záväzky
1 722 833 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 957 377 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 957 377 €
+Úvery od ŠFRB
5 461 267 €
+Výdavky na splácanie istiny
547 079 €
+Úrokové splátky
164 558 €
+Finančné účty
1 386 569 €
+Neobežný majetok
61 179 519 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
22 898
+Výsledok hospodárenia
244 371 €