Vranov nad Topľou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 762
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
msuvranov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
28,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
300,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
101,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
115,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
27,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
12 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
244 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 537 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-11 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Vranov nad Topľou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
21 063 105 €
+Kapitálové príjmy
568 205 €
+Bežné výdavky
19 691 565 €
+Kapitálové výdavky
1 659 325 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
252 075 €
+Dlhodobé záväzky
5 193 913 €
+Krátkodobé záväzky
1 870 082 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
5 560 379 €
+Bankové úvery a výpomoci
5 560 379 €
+Úvery od ŠFRB
5 240 496 €
+Výdavky na splácanie istiny
547 350 €
+Úrokové splátky
153 552 €
+Finančné účty
1 898 551 €
+Neobežný majetok
61 360 094 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
22 762
+Výsledok hospodárenia
-239 614 €