Vrbové

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 051
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský
E-mail:
ib_primatorvrbove.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-10,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
19,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
252,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
117,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
139,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
25,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-97 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
59 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 050 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
72 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Vrbové

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 325 589 €
+Kapitálové príjmy
485 269 €
+Bežné výdavky
4 893 294 €
+Kapitálové výdavky
1 502 066 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
80 833 €
+Dlhodobé záväzky
1 239 321 €
+Krátkodobé záväzky
369 860 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
356 720 €
+Bankové úvery a výpomoci
356 927 €
+Úvery od ŠFRB
1 264 198 €
+Výdavky na splácanie istiny
88 296 €
+Úrokové splátky
28 404 €
+Finančné účty
435 940 €
+Neobežný majetok
12 302 505 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 051
+Výsledok hospodárenia
433 096 €