Vrútky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,4

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:7 745
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
vrutkyvrutky.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
205,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
230,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
246,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
13,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
8 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
127 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 772 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
38 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Vrútky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
7 051 369 €
+Kapitálové príjmy
441 691 €
+Bežné výdavky
6 605 271 €
+Kapitálové výdavky
827 982 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
104 521 €
+Dlhodobé záväzky
904 525 €
+Krátkodobé záväzky
651 985 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
983 978 €
+Bankové úvery a výpomoci
983 978 €
+Úvery od ŠFRB
900 445 €
+Výdavky na splácanie istiny
167 595 €
+Úrokové splátky
17 438 €
+Finančné účty
1 501 505 €
+Neobežný majetok
13 212 923 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 745
+Výsledok hospodárenia
293 841 €