Vrútky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,5
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,2

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:7 666
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
vrutkyvrutky.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,7 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,8 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
7,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
3,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
255,8 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
159,6 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
179,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
14,8 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
29 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
88 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 117 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
17 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Vrútky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
6 668 122 €
+Kapitálové príjmy
13 819 €
+Bežné výdavky
6 197 355 €
+Kapitálové výdavky
265 734 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
142 321 €
+Dlhodobé záväzky
957 467 €
+Krátkodobé záväzky
721 481 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
676 660 €
+Bankové úvery a výpomoci
676 660 €
+Úvery od ŠFRB
939 694 €
+Výdavky na splácanie istiny
160 512 €
+Úrokové splátky
17 174 €
+Finančné účty
1 151 631 €
+Neobežný majetok
15 773 071 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 666
+Výsledok hospodárenia
131 064 €