Vysoká nad Kysucou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 697
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecvysokanadkysucou.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
341,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
116,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
147,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
31,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
78 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 026 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
33 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Vysoká nad Kysucou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 729 524 €
+Kapitálové príjmy
135 971 €
+Bežné výdavky
1 473 785 €
+Kapitálové výdavky
180 244 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
72 763 €
+Dlhodobé záväzky
517 941 €
+Krátkodobé záväzky
233 009 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
932 €
+Bankové úvery a výpomoci
932 €
+Úvery od ŠFRB
496 817 €
+Výdavky na splácanie istiny
29 507 €
+Úrokové splátky
9 999 €
+Finančné účty
270 895 €
+Neobežný majetok
5 214 566 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 697
+Výsledok hospodárenia
88 776 €