Vysoké Tatry

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,6

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 087
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
msuvysoketatry.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,5 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
790,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
176,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
214,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
68,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
29 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
10 152 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-0 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Vysoké Tatry

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 920 215 €
+Kapitálové príjmy
942 021 €
+Bežné výdavky
5 580 908 €
+Kapitálové výdavky
1 162 739 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
80 549 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
238 237 €
+Dlhodobé záväzky
3 556 886 €
+Krátkodobé záväzky
617 973 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
3 611 046 €
+Výdavky na splácanie istiny
167 920 €
+Úrokové splátky
43 406 €
+Finančné účty
1 088 019 €
+Neobežný majetok
40 349 691 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 087
+Výsledok hospodárenia
-1 234 €