Vyšná Boca

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
1,4
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:104
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský
E-mail:
vbocastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
19,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
93,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
1,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-8,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
17,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
327,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
107,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
269,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-252 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
262 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 372 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-85 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Vyšná Boca

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
163 277 €
+Kapitálové príjmy
158 606 €
+Bežné výdavky
160 305 €
+Kapitálové výdavky
187 749 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
69 289 €
+Dlhodobé záväzky
711 €
+Krátkodobé záväzky
42 888 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
27 210 €
+Bankové úvery a výpomoci
27 210 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
102 790 €
+Úrokové splátky
715 €
+Finančné účty
46 198 €
+Neobežný majetok
436 384 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
104
+Výsledok hospodárenia
-8 800 €