Cífer

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,7
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
5,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:4 188
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
starostacifer.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
46,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-29,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
50,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
362,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
90,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
107,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
44,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-258 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
319 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 502 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
136 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Cífer

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 132 999 €
+Kapitálové príjmy
601 325 €
+Bežné výdavky
2 636 854 €
+Kapitálové výdavky
2 179 263 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
82 409 €
+Dlhodobé záväzky
1 260 970 €
+Krátkodobé záväzky
473 728 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 336 752 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 336 752 €
+Úvery od ŠFRB
1 293 954 €
+Výdavky na splácanie istiny
178 690 €
+Úrokové splátky
26 768 €
+Finančné účty
427 903 €
+Neobežný majetok
11 356 276 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 188
+Výsledok hospodárenia
570 548 €