Vyšná Hutka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:453
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
vysnahutkagtsi.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
0,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-22,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
26,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
432,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
64,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
100,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-69 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
57 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 210 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
36 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Vyšná Hutka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
121 635 €
+Kapitálové príjmy
15 000 €
+Bežné výdavky
121 199 €
+Kapitálové výdavky
46 604 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 856 €
+Dlhodobé záväzky
255 €
+Krátkodobé záväzky
19 248 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
25 789 €
+Bankové úvery a výpomoci
25 789 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 400 €
+Úrokové splátky
255 €
+Finančné účty
12 432 €
+Neobežný majetok
561 621 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
453
+Výsledok hospodárenia
16 512 €