Vyšný Žipov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,5
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 163
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
ocu.vysny.zipovmail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
3,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
5,7 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
202,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
143,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
159,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
1 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 655 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
31 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Vyšný Žipov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
983 676 €
+Kapitálové príjmy
450 418 €
+Bežné výdavky
947 313 €
+Kapitálové výdavky
485 811 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
54 584 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
14 561 €
+Dlhodobé záväzky
2 030 €
+Krátkodobé záväzky
90 870 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
130 273 €
+Neobežný majetok
1 796 254 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 163
+Výsledok hospodárenia
36 601 €