Záhorce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:674
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obeczahorce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
15,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
625,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
79,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
171,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-29 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
15 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 302 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
2 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Záhorce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
252 311 €
+Kapitálové príjmy
403 537 €
+Bežné výdavky
233 243 €
+Kapitálové výdavky
442 143 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
22 341 €
+Dlhodobé záväzky
1 839 €
+Krátkodobé záväzky
24 378 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
10 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
10 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 000 €
+Úrokové splátky
25 €
+Finančné účty
19 363 €
+Neobežný majetok
1 544 101 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
674
+Výsledok hospodárenia
1 569 €