Záhradné

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:987
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
zahradnestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
377,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
126,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
134,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
43 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
151 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 147 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
10 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Záhradné

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
642 950 €
+Kapitálové príjmy
234 016 €
+Bežné výdavky
584 046 €
+Kapitálové výdavky
250 496 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 831 €
+Dlhodobé záväzky
12 446 €
+Krátkodobé záväzky
39 707 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
148 673 €
+Bankové úvery a výpomoci
148 673 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 540 €
+Úrokové splátky
4 286 €
+Finančné účty
50 384 €
+Neobežný majetok
2 229 339 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
987
+Výsledok hospodárenia
9 508 €