Zálesie

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,5

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 875
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
ouobeczalesie.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,5 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,4 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
239,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
310,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
355,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
25 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
76 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
968 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
39 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Zálesie

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
862 184 €
+Kapitálové príjmy
1 347 €
+Bežné výdavky
769 034 €
+Kapitálové výdavky
48 218 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
3 579 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2 921 €
+Krátkodobé pohľadávky
29 571 €
+Dlhodobé záväzky
84 €
+Krátkodobé záväzky
65 671 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
142 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
142 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
24 000 €
+Úrokové splátky
1 570 €
+Finančné účty
204 060 €
+Neobežný majetok
1 753 236 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 875
+Výsledok hospodárenia
72 375 €