Závadka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,4

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:441
Okres:Michalovce
Kraj:Košický
E-mail:
ocuzavadka36stonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
1,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
287,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
13,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
195,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
2 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
55 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
780 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-21 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Závadka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
178 525 €
+Kapitálové príjmy
8 500 €
+Bežné výdavky
176 298 €
+Kapitálové výdavky
9 790 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
22 903 €
+Dlhodobé záväzky
979 €
+Krátkodobé záväzky
12 556 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
24 263 €
+Bankové úvery a výpomoci
24 263 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 448 €
+Úrokové splátky
389 €
+Finančné účty
1 630 €
+Neobežný majetok
367 702 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
441
+Výsledok hospodárenia
-9 253 €