Zavar

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 220
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
ocu.zavarstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
47,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,02 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-23,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
74,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
584,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
308,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
320,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-330 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
331 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
7 237 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
377 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Zavar

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 811 791 €
+Kapitálové príjmy
326 719 €
+Bežné výdavky
1 465 099 €
+Kapitálové výdavky
2 406 938 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
430 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
38 009 €
+Dlhodobé záväzky
4 158 €
+Krátkodobé záväzky
321 528 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
735 581 €
+Bankové úvery a výpomoci
735 581 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
409 €
+Finančné účty
990 992 €
+Neobežný majetok
15 815 913 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 220
+Výsledok hospodárenia
837 445 €