Zbehňov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:354
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
obeczbehnovpost.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
3,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
341,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
5,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
10,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
2 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
2 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
845 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
266 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Zbehňov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
152 893 €
+Kapitálové príjmy
1 032 €
+Bežné výdavky
148 039 €
+Kapitálové výdavky
5 352 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
521 €
+Dlhodobé záväzky
49 €
+Krátkodobé záväzky
10 700 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
849 €
+Bankové úvery a výpomoci
849 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
623 €
+Úrokové splátky
30 €
+Finančné účty
604 €
+Neobežný majetok
299 399 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
354
+Výsledok hospodárenia
94 237 €