Zbehy

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 256
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky
E-mail:
starostazbehy.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
397,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
526,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
568,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
28,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
26 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
4 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 419 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
37 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Zbehy

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 472 106 €
+Kapitálové príjmy
185 762 €
+Bežné výdavky
1 289 760 €
+Kapitálové výdavky
309 715 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
40 269 €
+Dlhodobé záväzky
443 137 €
+Krátkodobé záväzky
96 144 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 844 €
+Bankové úvery a výpomoci
8 844 €
+Úvery od ŠFRB
397 755 €
+Výdavky na splácanie istiny
34 068 €
+Úrokové splátky
4 643 €
+Finančné účty
506 145 €
+Neobežný majetok
5 005 131 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 256
+Výsledok hospodárenia
84 283 €