Zeleneč

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
5,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 577
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
obeczelenec.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
11,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
433,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
688,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
737,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
24 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
31 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 903 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-53 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Zeleneč

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 814 620 €
+Kapitálové príjmy
86 294 €
+Bežné výdavky
1 531 164 €
+Kapitálové výdavky
307 182 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
33 910 €
+Dlhodobé záväzky
2 323 901 €
+Krátkodobé záväzky
70 174 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
79 200 €
+Bankové úvery a výpomoci
79 200 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
123 326 €
+Úrokové splátky
26 103 €
+Finančné účty
483 269 €
+Neobežný majetok
9 400 556 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 577
+Výsledok hospodárenia
-135 481 €