Zemianska Olča

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,5
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,4

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 347
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky
E-mail:
ocuzolcamail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
3,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
2,1 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,1 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-6,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
144,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
84,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
101,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
12,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
81 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 138 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-43 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Zemianska Olča

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 846 401 €
+Kapitálové príjmy
549 854 €
+Bežné výdavky
1 774 572 €
+Kapitálové výdavky
431 627 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
39 186 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
20 293 €
+Krátkodobé pohľadávky
52 921 €
+Dlhodobé záväzky
231 740 €
+Krátkodobé záväzky
309 778 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
63 985 €
+Úvery od ŠFRB
235 017 €
+Výdavky na splácanie istiny
75 678 €
+Úrokové splátky
5 770 €
+Finančné účty
261 468 €
+Neobežný majetok
2 406 004 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 347
+Výsledok hospodárenia
-101 961 €