Zemplínska Nová Ves

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:893
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
obeczemplinskanovaveskid.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-1,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
289,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
209,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
291,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
33 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
35 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 435 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
50 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Zemplínska Nová Ves

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
449 749 €
+Kapitálové príjmy
48 096 €
+Bežné výdavky
427 643 €
+Kapitálové výdavky
40 768 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
28 373 €
+Dlhodobé záväzky
481 €
+Krátkodobé záväzky
34 636 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
31 535 €
+Bankové úvery a výpomoci
31 535 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
16 576 €
+Úrokové splátky
875 €
+Finančné účty
72 419 €
+Neobežný majetok
1 240 862 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
893
+Výsledok hospodárenia
44 971 €