Zemplínska Široká

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:955
Okres:Michalovce
Kraj:Košický
E-mail:
zemplinskasirokaminet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
29,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
2,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,5 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-9,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
13,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
220,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
46,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
78,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-54 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
137 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 022 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-22 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Zemplínska Široká

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
501 191 €
+Kapitálové príjmy
50 000 €
+Bežné výdavky
487 565 €
+Kapitálové výdavky
115 229 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
2 165 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
12 301 €
+Dlhodobé záväzky
1 036 €
+Krátkodobé záväzky
37 975 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
130 993 €
+Bankové úvery a výpomoci
189 993 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
10 220 €
+Úrokové splátky
2 133 €
+Finančné účty
17 661 €
+Neobežný majetok
1 089 952 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
955
+Výsledok hospodárenia
-21 025 €