Zemplínske Hámre

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 282
Okres:Snina
Kraj:Prešovský
E-mail:
zemplinskehamrestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
573,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
414,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
422,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
78,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
30 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
61 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 236 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-31 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Zemplínske Hámre

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
786 595 €
+Kapitálové príjmy
168 704 €
+Bežné výdavky
661 860 €
+Kapitálové výdavky
255 232 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 807 €
+Dlhodobé záväzky
580 233 €
+Krátkodobé záväzky
58 930 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
78 329 €
+Bankové úvery a výpomoci
78 329 €
+Úvery od ŠFRB
565 733 €
+Výdavky na splácanie istiny
39 993 €
+Úrokové splátky
7 176 €
+Finančné účty
244 145 €
+Neobežný majetok
3 997 249 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 282
+Výsledok hospodárenia
-40 144 €