Zlaté Moravce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,6

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:11 787
Okres:Zlaté Moravce
Kraj:Nitriansky
E-mail:
sekretariatzlatemoravce.eu

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
27,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,4 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,3 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-15,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
25,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
248,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
122,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
149,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
9,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-132 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
207 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 894 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
54 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Zlaté Moravce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
9 323 396 €
+Kapitálové príjmy
1 046 380 €
+Bežné výdavky
8 486 279 €
+Kapitálové výdavky
3 436 479 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
125 759 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
27 955 €
+Krátkodobé pohľadávky
438 050 €
+Dlhodobé záväzky
934 795 €
+Krátkodobé záväzky
1 576 302 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 440 182 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 440 182 €
+Úvery od ŠFRB
833 907 €
+Výdavky na splácanie istiny
350 765 €
+Úrokové splátky
28 974 €
+Finančné účty
1 923 422 €
+Neobežný majetok
22 940 144 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
11 787
+Výsledok hospodárenia
632 369 €