Čadca

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 579
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
mestskyuradcadcastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
28,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
138,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
26,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
43,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
28,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
17 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
201 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
964 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
44 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Čadca

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
17 859 255 €
+Kapitálové príjmy
1 875 198 €
+Bežné výdavky
16 232 630 €
+Kapitálové výdavky
3 091 323 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
376 739 €
+Dlhodobé záväzky
4 884 957 €
+Krátkodobé záväzky
2 330 768 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 953 238 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 953 238 €
+Úvery od ŠFRB
4 857 832 €
+Výdavky na splácanie istiny
860 315 €
+Úrokové splátky
136 584 €
+Finančné účty
624 439 €
+Neobežný majetok
28 054 631 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
24 579
+Výsledok hospodárenia
1 073 361 €