Čadca

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 670
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
mestskyuradcadcastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
35,3 %
18,9 %
+Dlhová služba
6,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
7,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,7 %
0,8 %
+Intenzita investovania
7,2 %
10,1 %
+Čistý majetok
133,3 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
61,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
92,5 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
31,8 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
5 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
227 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
859 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
58 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Čadca

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
17 148 289 €
+Kapitálové príjmy
1 319 736 €
+Bežné výdavky
15 788 254 €
+Kapitálové výdavky
2 559 676 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
551 243 €
+Dlhodobé záväzky
5 073 956 €
+Krátkodobé záväzky
1 791 912 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
5 606 852 €
+Bankové úvery a výpomoci
5 606 852 €
+Úvery od ŠFRB
5 057 166 €
+Výdavky na splácanie istiny
805 717 €
+Úrokové splátky
144 120 €
+Finančné účty
1 105 535 €
+Neobežný majetok
25 702 387 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
24 670
+Výsledok hospodárenia
1 426 555 €