Čadca

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2003 - 2006)

Celkové finančné zdravie i
- / 6
Neurčené
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
-
Dlhová služba i
-
Bilancia bežného účtu i
-
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 579
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
mestskyuradcadcastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
-
-
+Dlhová služba
5,9 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
0,5 %
9,8 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,1 %
1,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2006)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,5 %
-2,6 %
+Intenzita investovania
2,0 %
12,8 %
+Čistý majetok
-
-
+Okamžitá likvidita
217,3 %
162,7 %
+Pohotová likvidita
-
-
+Úvery od ŠFRB k príjmom
-
-

Indikátory na obyvateľa (2006)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-6 €
 
-9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
-
 
-
+Čistý majetok na obyvateľa
-
 
-
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-
 
-

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Čadca

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2006)

+Bežné príjmy
10 548 596 €
+Kapitálové príjmy
399 124 €
+Bežné výdavky
10 497 344 €
+Kapitálové výdavky
611 200 €

Záväzky a pohľadávky (2006)

+Záväzky po splatnosti
103 565 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
-
+Dlhodobé záväzky
120 328 €
+Krátkodobé záväzky
833 400 €

Úvery a účty (2006)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
3 439 985 €
+Úvery od ŠFRB
-
+Výdavky na splácanie istiny
384 883 €
+Úrokové splátky
167 331 €
+Finančné účty
1 810 728 €
+Neobežný majetok
22 230 133 €

Ostatné (2006)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
26 004
+Výsledok hospodárenia
-