Čadca

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,0 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,6
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
2,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 579
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
mestskyuradcadcastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
47,5 %
35,1 %
+Dlhová služba
4,9 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
-9,3 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-39,1 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
36,1 %
14,4 %
+Čistý majetok
170,6 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
36,8 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
78,8 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
30,4 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-203 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
241 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
864 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-57 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Čadca

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
11 378 851 €
+Kapitálové príjmy
1 826 852 €
+Bežné výdavky
12 442 552 €
+Kapitálové výdavky
5 932 634 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
498 857 €
+Dlhodobé záväzky
4 237 157 €
+Krátkodobé záväzky
1 188 690 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
5 809 616 €
+Úvery od ŠFRB
3 920 286 €
+Výdavky na splácanie istiny
459 446 €
+Úrokové splátky
173 776 €
+Finančné účty
437 265 €
+Neobežný majetok
27 694 356 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
25 474
+Výsledok hospodárenia
-1 443 532 €