Zlatná na Ostrove

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,8

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 377
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky
E-mail:
aranyoskhstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
20,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
18,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
271,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
743,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
852,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
17,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
13 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
152 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 570 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
81 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Zlatná na Ostrove

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 478 306 €
+Kapitálové príjmy
25 866 €
+Bežné výdavky
1 170 350 €
+Kapitálové výdavky
302 510 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
108 310 €
+Dlhodobé záväzky
232 124 €
+Krátkodobé záväzky
99 621 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
360 266 €
+Bankové úvery a výpomoci
360 266 €
+Úvery od ŠFRB
241 168 €
+Výdavky na splácanie istiny
53 398 €
+Úrokové splátky
5 026 €
+Finančné účty
741 121 €
+Neobežný majetok
3 341 781 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 377
+Výsledok hospodárenia
192 470 €